ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

RANKING LIST ( ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ )

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  &  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κλάσης Laser ενημερώνει τα μέλη του ως ακολούθως:

«…Όταν οι δηλώσεις συμμετοχής  αθλητών/αθλητριών  για Ευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλείνουν στην πρώτη περίοδο ( initial allocationκαι ζητείται από την Ελληνική Κλάση Laser  κατάταξη (ranking list)  των αιτούντων στο εκάστοτε πρωτάθλημα τότε,  εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προκρίσεις των Εθνικών  Ομάδων (του έτους που διανύουμε)  η Ελληνική Κλάση θα λαμβάνει ως  κριτήριο κατάταξης (ranking list) το Πανελλήνιο πρωτάθλημα του αμέσως προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά στις Ολυμπιακές κατηγορίες, θα λαμβάνεται υπόψη η Πρόκριση της Εθνικής Ομάδας του προηγούμενου έτους, εάν και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η Πρόκριση του έτους που διανύουμε.

Για τις  καθυστερημένες δηλώσεις αθλητών /αθλητριών (Late applicationsπου δηλώνουν ενδιαφέρον

συμμετοχής σε πρωτάθλημα, μετά το κλείσιμο/κατάταξη της πρώτης φάσης των αρχικών δηλώσεων, η διαδικασία κατάταξης θα γίνεται με την ημερομηνία  αίτησης  ενδιαφέροντος (δήλωση συμμετοχής) στο πρωτάθλημα …»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΣ 34 με ημερομηνία 23 Απριλίου 2018.

ΓΕΝ.ΣΥΝ 2017