ΤΕΧΝΙΚΑ

Για θέματα καταμέτρησης απευθυνθείτε στον Διεθνή καταμετρητή ISAF (IM) κ. Παναγιώτη Μαυρογεώργη στο παρών e-mail.

Για θέματα καταμέτρησης απευθυνθείτε στον Διεθνή καταμετρητή ISAF (IM) κ. Παναγιώτη Μαυρογεώργη στο παρών
e-mail.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ LASER

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ LASER” σε PDF.