ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

2017

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα LASER STD
http://www.eio.gr/Hellenicsailingweek/2017/results-std.pdf

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα LASER RDL ΓΥΝΑΙΚΩΝ
http://www.eio.gr/Hellenicsailingweek/2017/results-rdl.pdf

2016

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα LASER STD
http://www.eio.gr/eurolymp/euro2016/resultsstd.pdf

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα LASER RDL ΓΥΝΑΙΚΩΝ
http://www.eio.gr/eurolymp/euro2016/resultsrdl.pdf

2015

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2015 Laser 4.7 Εφήβων-Νεανίδων/Παίδων-Κορασίδων
ΑΓΟΡΙΑ    http://www.eio.gr/calendar2015/panellaser47boys.pdf
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  http://www.eio.gr/calendar2015/panellaser47girls.pdf

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER STD   http://www.eio.gr/eurolymp/euro2015/panelLaserSTDnew.pdf

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER RDL  ΓΥΝΑΙΚΩΝ   http://www.eio.gr/eurolymp/euro2015/panelaserRDL.pdf

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ LASER RDL  http://www.eio.gr/calendar2015/panel_radial.pdf

2014

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα LASER STD http://www.eio.gr/eurolymp/euro2014/std_panel.pdf

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα LASER RDL ΓΥΝΑΙΚΩΝ http://www.eio.gr/eurolymp/euro2014/rdl_panel.pdf

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα RDL http://www.eio.gr/calendar2014/apot_panel_rdl.pdf

Πανελλήνιο Laser 4.7 Κορίτσια http://www.eio.gr/calendar2014/laser47girls.pdf

Πανελλήνιο Laser 4.7 Αγόρια http://www.eio.gr/calendar2014/laser47boys.pdf

Scroll to Top