Πληροφορίες για τις διεκδικήσεις

Παγκοσμίων και Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Για την περίπτωση που θέλετε να συμπληρώσετε ένα bid, ώστε ο Όμιλός σας να διεκδικήσει Ευρωπαϊκούς Αγώνες ILCA – Laser , η Ελληνική Κλάση ILCA – Laser  έχει δημιουργήσει ομάδα υποστήριξης, αποτελούμενη  από τους Αννα Αγραφιώτη (OLY), Τσάμης Χρήστος και Μαρία- Αικατερίνη Τσουκανέλη η οποία είναι στην διάθεσή σας για κάθε τεχνική βοήθεια ή άλλη απορία αναφορικά με τα Bid.

e-mail επικοινωνίας: info@hellaslaserclass.gr

Πληροφορίες και φόρμες για  διεκδίκηση Παγκόσμιων πρωταθλημάτων:
http://eurilca.org/regatta-organization/

Πληροφορίες και φόρμες για διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων:
http://www.laserinternational.org/hosting-a-laser-world-championship/

Bid – Διεκδικήσεις Αγώνων

Ομάδες εργασίας

Εκπρόσωπος στη Παγκόσμια Κλάση (ILCA) & Ευρωπαϊκή Κλάση (EURILCA) : Κραβαριώτη Βιργινία ( OLY )

Για δηλώσεις σε διεθνείς αγώνες και εγγραφή/ανανέωση μελών:  Βαγγέλης Παύλου & Πάνος Δημητρακόπουλος

Για εκδηλώσεις και σεμινάρια  Άννα Αγραφιώτη (OLY ) , Πάνος Δημητρακόπουλος ,  Άρης Μιχαήλ , Χρήστος Τσάμης

Scroll to Top