Πληροφορίες για τις διεκδικήσειςΠαγκοσμίων και Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Για την περίπτωση που θέλετε να συμπληρώσετε ένα bid, ώστε ο Όμιλός σας να διεκδικήσει Ευρωπαϊκούς Αγώνες Laser, η Ελληνική Κλάση Laser έχει δημιουργήσει ομάδα υποστήριξης, αποτελούμενη  από τους Κωνσταντίνο ΧανιώτηΆρη Μιχαήλ και Μαρία- Αικατερίνη Τσουκανέλη η οποία είναι στην διάθεσή σας για κάθε τεχνική βοήθεια ή άλλη απορία αναφορικά με τα Bid.

e-mail επικοινωνίας  : info@hellaslaserclass.gr

Πληροφορίες και φόρμες για  διεκδίκηση Παγκόσμιων πρωταθλημάτων:
http://eurilca.org/regatta-organization/

Πληροφορίες και φόρμες για διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων:
http://www.laserinternational.org/hosting-a-laser-world-championship/

Bid – Διεκδικήσεις Αγώνων
Scroll to Top