ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Παγκόσμια Oμοσπονδία  www.sailing.org

Παγκόσμια κλάση ILCA http://www.laserinternational.org/

Ευρωπαϊκή κλάση ILCA www.eurilca.org

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία  www.eio.gr

Σύνδεσμος προπονητών ιστιοπλοΐας  www.paspi.gr

Scroll to Top