Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις αιτήσεις εγγραφής μελών. (τακτικό και αθλούμενο)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Η ετήσια συνδρομή ΜΕΛΟΥΣ, με έτος γεννήσεως έως και το 2004 (17 ετών), είναι 20 € (ΑΘΛΟΥΜΕΝΟ).
Η ετήσια συνδρομή ΜΕΛΟΥΣ με έτος γεννήσεως το 2003 (18 ετών) και πριν είναι 40 € (TAKTIKO).
H ανανέωση της ετήσιας συνδρομής πρέπει να γίνεται πριν από το τέλος κάθε τρέχοντας έτους, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα συμμετοχής στους αγώνες. ( Κανονισμός κλάσεως, μέρος 2, άρθρο 9).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
IBAN : GR 060 2600 3100 0033 0200 882 370


Το κόστος των τραπεζικών εμβασμάτων βαρύνει εξ ολοκλήρου το μέλος.

Scroll to Top