Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις αιτήσεις εγγραφής μελών. (τακτικό και προστατευόμενο)

*ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΑΣΗΣ ILCA – Laser    2024*

Για  ηλικία μέλους με έτος γέννησης 2007 και μετά  συνδρομή  20€

Για ηλικία  μέλους με έτος γέννησης 2006 και πριν  συνδρομή  40€

H ανανέωση της ετήσιας συνδρομής πρέπει να γίνεται πριν από το τέλος κάθε τρέχοντας έτους, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα συμμετοχής στους αγώνες. ( Κανονισμός κλάσεως, μέρος 2, άρθρο 9).

*ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ EUROBANK  ΜΕ IBAN :  GR 060 2600 3100 0033 0200 882 370

Το κόστος των τραπεζικών εμβασμάτων βαρύνει εξ ολοκλήρου το μέλος.

Scroll to Top